مدیر زندگی

دربارهٔ ما

مدیر زندگی

🔸 ما به دنبال زندگی بهتر  هستیم. آن جایی که لبخندی ناشی از رضایت عمیق بر لبانمان بنشیند و این هدف میسر نمی‌شود جز این که برخیزیم و کنترل زندگی را در دست بگیریم. «مدیریت زندگی» برای توانمند‌سازی شما در راستای این هدف است.

🔸 به همین جهت آموزش‌هایی کاربردی در حیطهٔ مهارت‌های زندگی را شروع کردیم، اما در جست‌وجوی زندگی بهتر بدون مباحث فکری، راه به ناکجا آباد می‌کشد.

🔸 مثل خیلی از مدرسین مهارت‌های زندگی که به اصالت‌های فرهنگی خودمان معتقدند اما مهارت‌های برآمده از تمدن غربی (خصوصاً روان‌شناسی مدرن) را بدون تفکر انتقادی رواج می‌دهند و عملاً همه را در آغوش زندگی مدرن می‌برند! حال آن که سعادتی که تمدن غربی برای بشر پیچیده، سرابی بیش نیست.

🔸 ما به دنبال تمدن اسلامی هستیم که سعادت حقیقی در همین است که خدا فرموده: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض‏» (اگر اهالی شهر‌ها ایمان می‌آوردند و خودشان را از ارتکاب مفاسد حفظ می‌کردند، حتماً برکاتی از آسمان و زمین بر آن‌ها می‌گشودیم.) (أعراف/۹۶)

دربارهٔ مدیر سایت

تماس:

۰۲۱-۳۶۶۰۲۹۰۳