مدیر زندگی

دسته بندی: مدیریت زمان

نقدی بر مدیریت زمان
مباحث فکری

نقدی بر مدیریت زمان

تلاشم در نوشته‌هایم این است که تا جای ممکن ساده و همراه با تمثیل بنویسم تا عموم مردم استفاده کنند اما مخاطب این نوشتار اندیشه‌ورزانی

بیش‌تر »
اصول مدیریت زمان
مدیریت زمان

اصول مدیریت زمان

به این مباحث توجه کنید: هدف‌گذاری، اولویت‌دهی، برنامه‌ریزی، نظارت، زمان‌بندی، سازمان‌دهی، تفویض، انضباط و… برخی، این موارد را جزو اصول مدیریت زمان برشمرده‌اند[1]. همه‌ی این

بیش‌تر »
مدیریت زمان و ثروت
مدیریت زمان

مدیریت زمان سرآغاز ثروت

از خیلی‌ها بپرسیم: «چرا ثروت ندارید؟» می‌گویند: «سرمایه نداریم! آن‌هایی که سرمایه داشته‌اند راحت به ثروت رسیده‌اند.» برخی که دقیق‌ترند می‌گویند: «دانش و مهارت‌های ثروت

بیش‌تر »